Katastrofkommunikation, Förutsättningar hos lokala och regionala myndigheter för kommunikation med allmänheten i händelse av ett radioaktivt utsläpp.

Lisbeth Johansson, Katarina Nordling
MKV, Examensarbete , ht90
54
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.