Information – kommunikation

En undersökning om internkommunikation på SE-bankens utlandsrörelse i Göteborg.

Sylvia Nylin
MKV, Examensarbete , ht30
30
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.