Sådan moder sådan dotter, En studie av samordning av extern information i elva av Sveriges största koncerner.

Ann Palmnäs, Johan Willund
MKV, Examensarbete , vt90
47
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.