I wanna rock, En undersökning av ungdomsars musikvideo- och musikvanor i relation till deras skolsituation.

Monica Löfgren
MKV, Examensarbete , vt88
33
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.