Proffsen spelar, En studie av hur relationen mellan näringslivsjournalisten och näringslivs-informatörer upplevs av de båda parterna.

Eva Harrie, Liselotte Kullman
MKV, Examensarbete , vt92
74
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.