”Jag ser”

Fakta och funderingar om videomediets framtid

Sigurbjörn Kristinsson
MKV, Examensarbete , ht30
29
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.