Informatörer inför 90-talet, en jämförelse mellan informatörers arbetssituation inom offentlig och privat sektor.

Eva Emanuelsson, Kristina Karlsson
MKV, Examensarbete , ht90
52
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.