Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
781

En kvalitativ användarstudie av SB Gruppens hemsida

Joakim Svanlund
ht11
177
Madeleine Kruger, Michaela Frisén
ht95
434

- En kvalitativ intervjustudie över hur lika tidnings-användare ser på begrepp såsom trovärdighet och förtroende i relation till kvällstidningar i allmänhet och GT i synnerhet

Jenny HolmqvistKatarina Innocenti
vt02
924

En analys av Pegidas kommunikation i invandringsdiskursen

Inga Svensson
vt15
986

En tematisk anlys av Göteborgs-Postens ledarsidor

Henrik Gelderman
ht16
1016

En kvalitativ intervjuundersökning om litterära resor

Caroline Cabot
vt17
782

En kvalitativ textanalys av Göteborgs Fria Tidning och Göteborgs-Posten

Gustav Kronqvist
ht11
435

En studie av historisk förändring av veckopresseliten ur ett genusperspektiv

Jenny Wiik
vt02
693

En studie av svenska myndigheters opinionsbildande verksamhet på DN Debatt

Simon Hermansson Anna Rosendahl
vt09
783

om Twitters betydelse för opinionsbildningen.

Robert Olsson
vt12
179
Maria Damgren
ht95
436

En studie grundad i ideologi- och produktionsteori

Thomas GelotteNikolas Glover
vt02
833

Konstruktionen av journalistrollen i tidningen journalisten 1960-2010

Sanna Lindmark
ht12
925

Corporate Om människors relationer med företag

Anna-Maria Fogelqvist, Tor Raswill och Amanda Unger
vt15
180
Peter Gelton
ht95
437

En kvalitativ studie om villkoren för journalistisk krigsbevakning, med fokusering på konflikten i Afghanistan

Jens OhlssonErik Wiman
vt02
987

En kvantitativ studie av satirteckningens roll i svensk dagspress

David Högberg och Nils Sjölund
ht16
1050

En studie om Metoos gestaltning i svenska medier

Jonna Eklund
vt18
438

En kvalitativ innehållsanalys av Aktuellt 1978, 1988 och 2002

Gabriella HeringMaria Thyrell
vt02
1017

Om tabloidövergången och journalistiken

Tatiana C Madrid
vt17
694

En kvalitativ studie om gerillareklamens kommunikationsprocess

Jessica Gustavsson
vt09
784

En uppsats om strategisk kriskommunikation i sociala medier.

Joseph Borenstein
vt12
182
Jonas Berring, Magnus Eriksson
ht95
439

En kvalitativ undersökning från ett producentperspektivIntervjuer med bland annat Martin Timell

Minna AirenneMaria Risemark
vt02
834

en kvalitativ studie om hur tonårstjejer i Angered uppfattar ungdomsmottagningens kommunikation

Sofia Stoor
ht12
926

En kvalitativ studie om uppfattningar kring textreklam

Maria Ahnlund och Sussi Elhajj
vt15
1089

En kvalitativ semiotisk och retorisk analys av Nikes Just Do It- kampanj Dream Crazy

Nathalie Gerke, Andreas Moberg & Ida Tilemo
vt19
440

En studie om Sex and the citys betydelse för sex kvinnor

Erika NabrinkLinda Österlund
vt02
1018

En kvalitativ studie om hur företag transformerar sin kommunikation med Inbound-metoden

Jesper Björkman
vt17
441

- betydelsen av kön och fälttillhörighet för tillgång till mediernas offentlighet i tre debattprogram år 2000

Anna-Maria PetterssonStina E Schedwin
vt02
988

En analys av populism och ideologi på den sociala medieplattformen Twitter

Niklas Gustafsson, Tom Serner
ht16
1051

En kvalitativ textanalys av personporträtt i tidskriften ELLE

Camilla Lindberg
vt18
695

Are the important messages getting througt to the emploees?

Sophie-Joy Elkan Jessica Ohliw
vt09
785

En undersökning kring vilkenpåverkan kommunens föräldrar anser att den drogförebyggande informationen gett

Martha Koppen
vt12
442

En etnografisk innehållsanalys av Aftonbladets inrikesrapportering

Betrice Thorén
vt02
836

En särfallsstudie avseende etniska, nationella och religiösa minoriteter

Anna Larson
ht12
927

En studie om satirteckningars plats i svenska dagstidningar

Emma Ekström
vt15
443

Utvärdering av Got Events AB:s fyra webbplatser - utifrån ett användarperspektiv

Jenny AlbrektssonKarin Sparring
ht02
1052

Kvinnor och pornografi

Hanna Olsson
vt18
1090

En kvantitativ innehållsanalys om hur Dagens Nyheter rapporterar kring flygets klimatpåverkan.

Sara Cannmo och Alicia Francke
vt19
444

- en kvalitativ studie om nätverksbaserad organisationskommunikation

Anders EliassonErik Wagner
ht02
698

en kvalitativ studie om hur lärare på grundskolans senare del förhåller sig till datorbaserad teknologi i undervisningen

Matilda GustavssonMaria KanonIsak Mathiasson
ht07
786

En undersökning hur en målgrupp tolkar en informationskampanj

Anna Halvarsson
vt12