Ducka och skjut. Älska och njut, – en kvalitativ studie av ett HIV/STD-förebyggande informationsprojekt riktat till värnpliktiga.

Malin Lundgren, Jessika Tjulander
MKV, Examensarbete , vt94
123
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.