Från igår till idag och imorgon, En studie om hur man kommer att organisera sig i framtiden med särskilt intresse för kommunikationen och informationens roll.

Lotta Victor
MKV, Examensarbete , vt94
127
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.