Recensenter recenserar, vad 24 dagspressrecensioner säger oss om hur manliga och kvinnliga kulturskribenter nalkas och vidareförmedlar skönlitterära texter

Åsa Nilsson
MKV, Examensarbete , vt94
126
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.