Vad styr läsningen av Beckerell?, En receptionsanalys av 13 Beckerell-läsare med betoning på de postmoderna tankarna och Bourdieus sociala rum

Kristofer Steneberg, Erik Wahlin
MKV, Examensarbete , vt95
147
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.