Moms, – ett fall för veckopressen. En studie av påverkan inför ett politiskt beslut

Johanna Flodin, Åsa Rosén
MKV, Examensarbete , vt95
167
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.