Konsulter, behövs de?, En explorativ studie av tre informationschefers användning av konsulter i deras arbete

Cecilia Freke
MKV, Examensarbete , vt96
187
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.