Är partipressen verkligen död?, Hur många har i så fall beskådat liket? En kvantitativ innehållsanalys av Borås Tidning debatt och insändarsida

Lars Andersson
MKV, Examensarbete , vt95
166
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.