Makten över TV-utbudet, En undersökning kring varför programutbudet i TV 2 och TV 4 ser ut som det gör.

Anna Maria Andersson, Charlotte Jonasson
MKV, Examensarbete , vt94
122
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.