Kvinnobildens förändring?, En kvantitativ undersökning av kvinnobilden som förmedlades i Dagens Nyheter under 50 år, från 1947-1987

Ingrid Flodhammar
MKV, Examensarbete , vt94
130
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.