En receptionsanalyse af fire seeres oplevelse af et faktaprogram.

Birgitta Christiansen
MKV, Examensarbete , ht92
97
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.