Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap

Löpnr
Titel
Innehåll
Författare
Termin
421

- en intentionsanalys av fyra TV-programs diskussionsfora på Internet

Johanna BergströmSara Eborn
vt02
828

En studie av hur tryckt reklam för livsmedel framställer kvinnor och män

Mikaela Askeroth-Grundén, Emma Jerklind och Lisa Johansson
ht12
777

En studie om ungdomars attityder gentemot museer, vad de drömmer om att sei ett framtida designmuseum och hur det kan presenteras

Susanne Jansson och Madeleine Thyrsson
ht11
422

Om konsumism och ett engelskt modemagasin

Ola Friberg
vt02
920

Skogsbranden i Västmanland.

Agnes Asplund Schmidt och Denise Reinler.
ht14
423

En studie av tredjepersonseffekten vid samhällsinformation och politisk reklam

Rudolf AntoniMattias Jansson
vt02
689

hur svenska medier håller balansen på bortaplan och huvudet kallt i stridens hetta

Johan Lindahl
vt09
424

En komparativ innehållsanalys av genusaspekten i BBC:s och ITV:s nyheter

Kerstin AnderssonÅsa Westerstad
vt02
829

En kvalitativ studie om socialdemokratiska opinionsledares uppfattningar om tidningen Ny tid

Henrik Gudmundsson och Mathias Hvit
ht12
984

En kvalitativ studie om medborgares uppfattning av kommuners närvaro på Facebook

Amanda Henriksson
ht16
778

en studie om musikskaparnas syn på Stim-magasinet

Johan Malmberg
ht11
425

En kvantitativ innehållsanalys av hur pressen uppmärksammade televisionen i slutet av sextio- och början av sjuttiotalet

Anngreth JohanssonTobias Törnqvist
vt02
921

En kvalitativ analys av innehållsmarknadsföring.

Marine Jonsson och Evelina Nilsson
vt15
1047

En multimodal kritisk diskursanalys av mensaktivism på Instagram

Erika Nordbring och Julia Ekman
vt18
426

En studie av kommunpolitikers föreställning om medias betydelse för politiska skandaler

Maria SchlichtingKarin Weijdegård
vt02
690

- en studie av en intranätbaserad funktion för kommunikation mellan medarbetare och ledning

Kristina Berg Åse Bergdahl
vt09
170
Beatrice Ådahl, Erik Ångman
vt95
427

En receptionsstudie om nio respondenters åsikter och tankar om programmet

Maria JohanssonMalin Zander
vt02
830

en studie om Vara kommuns profil och image

Sophia Drejenstam och Susanna Odin
ht12
779

En studie om studenters attityder till att cykla i Göteborg

Evelina Höckert Nordqvist, Johan Dahlsner och Sanna Åbom
ht11
428

En kvalitativ intervjustudie om hur nio pensionärer har tagit till sig datorn och Internet

Erika Jonsson
vt02
922

En kvalitativ studie om hur nyanlända informerar sig

Erika Lek
vt15
429

- En kvalitativ undersöning om dokusåpors attraktionskraft

Sofia KeillerKaroline Rydell
vt02
1048

En studie av SDF Angereds arbetsgivarvarumärke utifrån ett medarbetarperspektiv

Josefine Järbur, Elias Krantz & Daniel Lange
vt18
1087

En kritisk retorikanalys av Oatly och Arlas argumentation i reklamfilm

Isa Ellman
vt19
691

En studie om prostitution på Internet ur ett individperspektiv

Ayla Irebring-Ruiperez
vt09
173
Mia Salomonsson, Katarina Sandberg
ht95
430

En studie av kommunikation via webbplatser för Internethandel med dagligvaror

Susanne BörjessonTherése Looström
vt02
831

om opinionsbildning och politisk kommunikation med lagändring som mål

Carlos Nalvarte
ht12
985

En kvalitativ studie om Instagramanvändares uppfattning om tävlingar på Instagram.

Elin Larsson och Sofie Thunman
ht16
1015

En kvalitativ intervjustudie om hur konsumenter uppfattar influencers i digital marknadsföring

Emil Karlsson
vt17
780

Ett offentligt varumärke i offentligheten

Isabell Janzon, Carolina Josefsson och Maria Steen
ht11
431

En studie av hur morgon- och kvällspress skildrade vårdskandalen i Gislaved

Elin Bock
vt02
923

en studie om medarbetares uppfattningar om SCAs interna stormöten

Nicole Carlsson
vt15
175
Ingrid Bexell Hultén
ht95
432

En studie av Göteborg & Co:s arbete med massmedierelationer

Jenny Lundin
vt02
692

En studie av fyra statliga myndigheters medieanpassning

Marina Duncker Axelsson Sara Gärtner Jessica Wulff
vt09
433

Kvalitativa djupintervjuer om sex vetenskapsjournalister

Linda CederbergTherese Hasselryd
vt02
832

Hur myndigheter och organisationer kan kommunicera med nyanlända invandrare

Joel Abrahamsson
ht12
1049

En kvalitativ studie om hur unga upplever att deras attityder och värderingar påverkas av influencers på Youtube

Molly Bergvall, Linnea Hjärn & Olivia Pernefors
vt18