Våldet i TV-Fiction, En kvantitativ innehållsanalys av det fysiska våldet i tre kanaler under en vecka

Ann-Charlotte Ericsson, Sofie Rudh
MKV, Examensarbete , ht94
139
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.