Med miljöinformation i fokus, – en kvalitativ studie i uppfattningar om påverkan till miljövänligt beteende, miljöinformation och Miljökatalogen

Gunilla Orvegren, Katarina Utter
MKV, Examensarbete , vt95
144
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.