Looking for the grapevine, En studie av den interna kommunikationen i en produktverkstad vid VOLVO AERO CORPORATION i Trollhättan

Henrik Wahlberg
MKV, Examensarbete , vt95
169
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.