Den typiska personen, – en socioretorisk studie över ett möjligt brus

Ulf Jansson, Toni Breitenfellner
MKV, Examensarbete , vt95
155
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.