Profil & Image, – en profil- och imageanalys av ett konsultföretag

Maria Lyckesjö, Monika Neukirchen
MKV, Examensarbete , ht95
178
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.