SDN Gunnareds medborgarkontor som informationsförmedlare, ett praktikfall

Helene Sahlsten
MKV, Examensarbete , vt95
163
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.