Mail eller Möten?, – en studie av Nyttodatas internkommunikation ur de anställdas perspektiv

Tina Klerk, Maria Persson
MKV, Examensarbete , vt95
168
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.