Långbänkar, knarkarkvartar och småstegstyranni, – en analys av politisk retorik i tal och press

Karin Edmar
MKV, Examensarbete , vt95
143
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.