I Svenssons vardagsrum, En studie av vilken roll social och kulturell status spelar för användning och tolkning av 1995 års IKEA-katalog

Maria Wallinius
MKV, Examensarbete , vt95
161
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.