Kampen om Svartedalsskolan, Om hur en konflikt speglas i två tidningar samt hur källor och journalister uppfattar tidningarnas utbud och relationen till varandra

Katarina Åhs
MKV, Examensarbete , ht94
134
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.