Hur fungerar ett yrkesnätverk?, En kvalitativ studie av nio kvinnor i tre nätverk

Anna-Lena Enström
MKV, Examensarbete , vt95
154
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.