En komplex fråga, ett lätt beslut?, En kvalitativ studie av 12 respondenters väg till ett ställningstagande i EU-frågan sett ur ett utbildningsperspektiv.

Petra Hedenbergh, Åsa Sjöblom
MKV, Examensarbete , vt95
151
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.