Vem eller vad orsakade och bar skulden till m/s Estonias förlisning?, En studie av dagspressens förklaringar till vem eller vad som orsakade och bar skulden till katastrofen

Iréne Johansson, Anna-Maria Stawreberg
MKV, Examensarbete , vt95
162
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.