Samma röster med nya ansikten, – En studie av rapports innehålls-, form- och presentationsmässiga förändring över en tioårsperiod, med tyngdpunkt på begriplighet

Jakob Bjur, Jörgen Thörnqvist
MKV, Examensarbete , vt95
142
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.