Medieanvänding, En fråga om sociala,textuella & kognitiva strukturer i samverkan, En kvantitativ studie ur ett köns- och socialgruppsperspektiv

Marika Karlsson, Per Hölqvist
MKV, Examensarbete , vt95
157
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.