Game Shows i svensk television, – en innehållsanalys 1984-1993

Lise-Lotte Duvander, Ulrika Facht
MKV, Examensarbete , vt94
119
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.