Livsstilar, medievanor och intresse för omvärlden, En analys utifrån livsstilsbegreppet angående människors intresse av att ta del av nyheter från olika länder.

Marika Kanold, Ulrica Ögren
MKV, Examensarbete , vt92
78
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.