Kvällspressens personbehandling, En studie av hur kvällspressen efterlever publicitetsreglerna samt hur reglerna förhåller sig till journalistiska nyhetsvärderingskriterier och infallsvinklar.

Helene Svedberg
MKV, Examensarbete , ht92
89
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.