Kanal för värdeladdade relationer, Om hur företagens investor relationsfunktion ser på affärspressen

Hans-Eric Melin
MKV, Examensarbete , vt94
121
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.