Den interna kommunikationen på Volvo Lastvagnar Göteborg

Jessica Andréason, Elisabeth Engström
MKV, Examensarbete , ht93
102
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.