Könsroller i skolböcker, En innehållsanalys av tre skolböcker för årskurs fyra.

Angelika Pflanzl, Maria Wettéus
MKV, Examensarbete , ht92
91
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.