Att påverka med information, – en undersökning av Statens Invandrarverks opinionsbildande informationsverksamhet.

Tina Envall, Katarina Mattsson
MKV, Examensarbete , ht92
96
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.