Den nakna sanningen, – en studie av reklamens skönhetsideal

Liza Egbuna, Martina Eklund
MKV, Examensarbete , ht94
132
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.