Två-vägs symmetriska kommunikations medellen, – en vidareutveckling och en empirisk studie av en PR-modell.

Mats Ericson
MKV, Examensarbete , vt94
124
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.