Opinionsmätningar i pressen, – en innehållsanalys av journalistiken kring opinionsmätningar angående ställningen till ett svenskt EG-medlemskap.

Josephine Andersonn
MKV, Examensarbete , ht30
0099
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.