Kommunikation mellan hyresvärden och hyresgästerna, vad betyder hyresgästernas sociala situation och boendesituation för deras vanemässiga förhållningssätt till hyresvärdens medier?

Anders Wilhelmsson
MKV, Examensarbete , ht92
90
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.