De äldres medievanor, – en kvalitativ studie av 24 pensionärer i centrala Göteborg.

Helena Dahlqvist, Åsa Hagborg
MKV, Examensarbete , ht92
93
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.