Som spindeln i nätet, En beskrivning av kommunala konsument-vägledares verklighet idag, 1991

Ulrika Rosell
MKV, Examensarbete , ht91
68
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.