Vadå? Vem? Jag?, -En undersökning av chefers känsla av ansvarstagande gällande den interna kommunikationen i ett svenskt företag.

Kajsa Nedby
MKV, Examensarbete , vt89
37
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.