Dynamisk Public Relations, En explorativ studie av public relations i fyra dynamiska företag.

Deanna Huthman
MKV, Examensarbete , ht90
55
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.