Tidningar i Göteborg

Tillbakablick, över vad som hänt tidningar och läsare.

Stefan Jönsson, Justus Hultgren
MKV, Examensarbete , ht84
20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.